Ako nás nájdete

Smerom od Bratislavy do Popradu. Z Popradu smer Kežmarok, Spišská Belá po ceste č. 67, v Spišskej Belej odbočka vľavo a následne vpravo na cestu č. 542 smer Spišská Stará Ves, Červený Kláštor, na začiatku obce.

Smerom od Košíc na Starú Ľubovňu. Zo Starej Ľubovne po ceste č. 77 do Hniezneho, v Hniezdnom odbočka vpravo na cestu č. 543 smer Červený Kláštor, na konci obce.

Formulár pre vaše správy